Întrevedere cu experţii Uniunii Europene

La 7 septembrie curent, la Institutul Naţional al Justiţiei a avut loc o întrevedere a Directorului executiv interimar al Institutului Naţional al Justiţiei, Veaceslav DIDÂC, cu experţii Uniunii Europene Stanislav PAVLOVSCHI şi Dovydas VITKAUSKAS. 

Subiectul întrevederii a ţinut de pregătirea proiectului Uniunii Europene cu privire la reforma justiţiei în Republica Moldova. În acest context, a fost discutată problematica acestei reforme prin evaluarea activităţii INJ, inclusiv a perspectivelor de dezvoltare a sistemului de instruire profesională a diferitelor categorii de lucrători din domeniul justiţiei.
  
În cadrul întrevederii, Stanislav PAVLOVSCHI şi Dovydas VITKAUSKAS au relatat despre priorităţile viitoarei reforme pentru Republica, care se va desfăşura în perioada de 2012 – 2014, în cursul căreia instituţiile din Republica Moldova, inclusiv Institutul Naţional al Justiţiei, urmează să beneficieze de o asistenţă solidă din partea Uniunii Europene. Veaceslav DIDÂC a informat experţii europeni asupra importanţei reformei justiţiei, care se prezintă drept o verigă dintre cele mai importante în actul de implementare a standardelor şi valorilor europene, în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Directorul executiv interimar a subliniat importanţa racordării legislaţiei Republicii Moldova la normele şi principiile dreptului internaţional, precum şi necesitatea implementării acquis-lui communautaire. În acest context, importanţa instruirii cadrelor de judecători, procurori, avocaţilor, grefierilor, executorilor, personalului administrativ şi ale altor categorii de lucrători din sistemul judiciar va căpăta o semnificaţie deosebită.
În cadrul realizării vectorului de integrare europeană în Republica Moldova se impune racordarea instituţiilor de instruirea cadrelor la standardele europene în domeniu. In această ordine de idei, Veaceslav DIDAC a solicitat examinarea posibilităţii obţinerii unui suport substanţial continuu din partea Uniunii Europene pentru INJ, în mod deosebit: restaurarea blocului principal, construirea unui bloc hotelier cu cantină. Toate aceste măsuri vor da posibilitatea de a finisa mai rapid reparaţia integrală a clădirii INJ.
Una dintre chestiunile discutate cu experţii europeni a vizat de problematica perfecţionării procesului de instruire continuă. În această ordine de idei, în prim plan a fost expusă necesitatea dotării INJ cu echipament special pentru desfăşurarea procesului de instruire „la distanţă” a judecătorilor şi procurorilor.
Totodată, Veaceslav DIDÂC a relatat reprezentanţilor Uniunii Europene despre activităţile INJ care urmează să se desfăşoare în timpul apropiat: revizuirea bazei normative cu privire la funcţionarea INJ, determinarea modalităţilor de stimulare a participării audienţilor la activitatea ştiinţifică, modernizarea curriculelor la disciplinele studiate în vederea ajustării lor la legislaţia în vigoare. O atenţie deosebită va fi acordată dezvoltării relaţiilor de cooperare a INJ cu alte instituţii similare din arealul european prin intermediul instrumentelor UE, inclusiv TWINNING, TAIEX.